tama ka

Ang magandang kalangitan

kapag tiningnan mula dito sa kalupaan

parang nais kong puntahan

hindi batid ang walang hanggang kalawakang

nilalanguyan ng mga bituin, araw at buwan.

 

Kung mangyayaring magiging mag-isa tayo,

tama ka, huwag mo nang pangaraping ako ay makasama.

Walang kahit maliit na porsyento na ikaw ang gusto ko.

Malulumbay hangga’t sa mamatay na lang sa lamig

– hindi ng walang limitasyong uniberso ng patlang sa paligid natin –

kundi ng limitasyong ikaw at ikaw lang ang kasama.

 

Kung sa iyong tingin, labis ang kalupitang ito,

hindi ba’t mas malupit kung may daya ang pag-ibig?

 

Kung pipiliin mong mapag-isa dyan sa kalawakan

at ako’y iyo lamang pagmamasdan dito sa lupa, hindi kita pipigilan.

Iya’y iyong desisyon, iyong magiging kalungkutan.

huwag lamang kalimutan at sabihing ika’y hindi ko binalaan.

 

Sa simula pa lang, batid mo na ang distansya
na kahit tayo ay magkaharap na, ikaw ay hindi kabilang sa aking planeta.

Sabi mo’y sigurado ka, ako ang hahanap hanapin, gugunitain.

Siguro nga ako ang nag-iisa mong bituin.

Pero kailangan mo nang magising.

Hindi kailangang manatiling mag-isa.

Ikaw ay bumaba

matutuklasan na ang langit mo pala ay nasa lupa.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

this is sort of a reply to this post: http://libidoatlikido.wordpress.com/2012/10/10/nauulit-ulit-din/

we’re not in any way connected, I just wanted to make a reply after reading his post.

One thought on “tama ka

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s