Sana May Isang Salita

Ang hirap kausap ng tao/hindi taong walang isang salita. Hindi ka sigurado kung oo ba o hindi ang sagot niya/nito. Hindi mo alam kung totoo na ba o aasa ka na naman sa wala. Ang totoo niyan, nakakainis ka. Oo, ikaw.

Ano ba talaga? Dapat tumutulong ka sa pag hubog sa mga isipan ng mga taong tinatawag nating kabataan. Pero ano ang ginagawa mo? Hindi ito isang laro o negosyo lang. Kinabukasan ang pinag-uusapan. Higit pa sa pera ang puhunan at ‘di lang utak ang nakataya. Sana, sa pinaiiral mo/ninyong batas, kasama ang paghahanda sa kanila sa malupit na mundo. Sana mahubog ang mga katangian bilang isang tunay na tao at hindi lang kagalingan o pagiging eksperto sa larangan ng pagiging maka mundo.

Tao tayo.

Sana naman, hindi lang ang talentado o ang nakaka angat ang bigyan ng pabor. Sana hindi paulit-ulit ang mga taong nakaka tamasa ng tagumpay. Sana maibahagi ito sa lahat, sana maibahagi ang pagkakataon sa lahat dahil may karapatan ang bawat isa na makilala. Sana sa ninanais na rebolusyon, mapakita ang tunay na ibig sabihin nito. Hindi lang na gusto mong maipakita na kakaiba ka, ngunit nainisin mo nawa na ituro na ang pagiging kakaiba ay para basagin ang maling nakasanayan at hindi ituloy ang maling nakasanayan sa mas progresibong paraan.

Maganda ang ideya. Pero ang nagiging kinalabasan ay mga utak na nagmumura sa pagaakalang cool ka.. Sana makapag bigay ka rin ng mga pusong nagmamahal dahil magiting ka.

Di magtatagal aalis din ako sa’yo, ‘di na siguro lilingunin pa o maaari rin naman bumalik at itama ang nakakainis na sistema. Pero sa ngayon, di mapagkakailang kailangan pa kita kaya nakikiusap ang aba, humihingi ako ng wastong tulong galing sa’yo.

Advertisements

Put the blame on who? School system. No.

What I really want to do right now is to blame some existing system that confuses me and adds a little bit of hassle to my student life. Why are the courses I’ve taken up at my previous Uni. still not credited? Why those people who can REALLY afford to pay the tuition has a higher scholarship grant than me? Why is the system like this? Why can’t they adopt other university’s system that’s somehow proven to be effective? Why this? Why that? I can go on ranting and blaming but I think I won’t do that in front of them because blaming really doesn’t solve any problem. If it could, many problems would have been solved by now because of the millions of blame thrown out of the mouths of many people. So what can I possibly do?

DIPLOMACY

noun \də-ˈplō-mə-sē\

: the work of maintaining good relations between the governments of different countries

: skill in dealing with others without causing bad feelings.

Handle these problems in peace cause wars only cause death. Oh MY GOSH, SO POETIC. If you have to fight, fight in peace. 🙂

So, of course, I just have to talk to them regarding all of my concerns, no need to blame whoever, and I’m pretty sure they’ll provide an answer to my Qs.

charmainesque

So yeah, diplomacy.. cause I don’t want bad relations.

Truth Thursday: I Wish You Would Say

I remember my short and sweet, funny awkward encounter with you.

You were the extrovert one.

I was the introvert.

I don’t think that it was a good thing that we both came to class early.

I pretended not to notice your presence and just continued listening to some tunes in my iPod. You went to your seat. Minutes passed, yet there were only four of us inside.

You walked towards me in slow mo while Here Comes Your Man by The Pixies is playing and asked where were the others. I really don’t know what to say so I just shrugged my shoulders. You did not leave. You were staring at me and smiling. And I was hoping that you would ask me something, anything, just to start a conversation. Like:

Where do you live? You always come to class pretty early. I always see you with your notebook. Do you write? Do you draw? Can I see? Can you draw me? I noticed that you always had your earphones in. What music do you listen to? Wow, we have similar taste in music. Let’s be friends.

I could have answered:

I live in _______, you? Wow, we’re from North and South. You also come to class early. Traffic’s pretty bad, right? Yeah, I draw, I also write. Sure! You can take a look! I listen to this band and that band. Really? You also like them? like really like them? Cool! Sure, friends?

Instead, you smiled while you were writing something on your paper. You’re staring at me, still smiling. You stuttered and asked:

W-what’s the date today?

7th, today’s the 7th.

I know we can’t go back to that time, but if given the chance to meet again.. same setting, you and me.. I hope that you’d sense and follow the script inside my head. Please say the things I want to hear so we can be friends as soon as possible. And please, don’t smile. Just don’t. It melts my poker face away.

…………..

(dear friends, i really can’t tell whether this happened in DLSU or Mint.. I just can’t. please. lol)

for Truth Thursdays on a Friday. 🙂